Dawny Wrocław

Nasze Placówki na fotografiach Dawnego WrocławiaPSS Społem Południe. 1932 rok


Hala targowa. 1982 rok


Hala targowa w środku. 1982 rok


Hala targowa. 1982 rok


Feniks. Dom braci Barasch. 1908 rok


Feniks. Dom braci Barasch. 1930 rok


Feniks. Dom braci Barasch. 1939 rok